artykuł nr 1

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W, relacji Wierzbica - Zbijów - gr. woj. (Grzybowa Góra), na odcinku od km 3+961,20 do km 6+774,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W, relacji Wierzbica - Zbijów - gr. woj. (Grzybowa Góra), na odcinku od km 3+961,20 do km 6+774,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych.

Załączniki:
Informacja282 KB
artykuł nr 2

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4022W, relacji Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec, na odcinku od km 7+049,0 do km 11+350,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4022W, relacji Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec, na odcinku od km 7+049,0 do km 11+350,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych.

Załączniki:
Informacja279 KB
artykuł nr 3

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4015W, relacji Szydłowiec - Mirów N. - gr. województwa, na odcinku od km 14+838,22 do km 16+485,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4015W, relacji Szydłowiec - Mirów N. - gr. województwa, na odcinku od km 14+838,22 do km 16+485,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych.

Załączniki:
Informacja282 KB