artykuł nr 1

UWAGA!!!

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego NR WPS.9421.76.2020 z dnia 05.06.2020
od 9 czerwca 2020 roku zostały podjęte działania w kierunku umożliwienia mieszkańcom
Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach
bezpośredniego kontaktu z rodzinami, opiekunami.

W związku z powyższym w DPS "DK" w Łaziskach wdrożone zostały:
1. Procedura odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach
2. Procedura dla członków rodzin, opiekunów prawnych i pełnomocników zabierających mieszkańców
  DPS "DK" poza teren DPS.
3. Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w okresie
  zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

WSZYSTKIE PROCEDURY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI
MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE ----> AKTUALNOŚCI

 

W celu otrzymania jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 48/6184437

 

lub mailowy:

sekretariat.laziska@dps.pl (Dyrektor, sekretariat, kadry)

administracja.laziska@dps.pl (dział administracyjno-gospodarczy)

laziska@dps.pl (księgowość)

socjalny.laziska@dps.pl (pracownik socjalny)

artykuł nr 2

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Województwo

mazowieckie
Powiat
szydłowiecki

Gmina

Orońsko

Miejscowość

Łaziska

Adres

Łaziska 15A, 26-505 Orońsko

Kontakt

tel/fax (48)618-44-37
email:
sekretariat:   sekretariat.laziska@dps.pl
administracja: administracja.laziska@dps.pl
księgowość: laziska@dps.pl
pracownicy socjalni: socjalny.laziska@dps.pl

Godziny pracy

Administracja:   poniedziałek-piatek 7:00-15:00
Dział opiekuńczy: całodobowo

Dyrektor

inż. Andrzej Mularczyk - specjalista organizacji pomocy społecznej

WWW

www.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/dps/index.htm

 

obrazek
DPS "DK" w Łaziskach