artykuł nr 1

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna

Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach

Umowa nr PPA/000003/07/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjna

Termin realizacji projektu: 30 wrzesień 2024r.

Dofinansowanie z PFRON: 550 000,00 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępności do pomieszczeń oraz poprawa komfortu i warunków życia mieszkańców. Cele pośrednie:

Zapewnienie równej dostępności dla wszystkich mieszkańców poprzez swobodny i niezależny dostęp do wszystkich części budynków dla osób niepełnosprawnych i innych mieszkańców, eliminację barier architektonicznych: schody, wąskie drzwi, zapewnienie udogodnień: pochylnie, drzwi wejściowe i do pokoi o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, przystosowanie ich do osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska: eliminacja zagrożeń, ostry kąt, nierówne śliskie podłogi oraz stworzenie przestrzeni, w której osoby niepełnosprawne będą czuć się akceptowane i wspierane poprzez modernizację posadzek w ciągach komunikacyjnych tj. przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych. Ułatwienie codziennych czynności i aktywności poprzez zapewnienie odpowiednich udogodnień, takich jak dostęp do terenów rekreacyjnych, przestrzeni wspólnych, które umożliwią aktywne spędzanie czasu, integrację.
W rezultacie inwestycji oczekuje się znaczącej poprawy dostępności przestrzeni w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach dla wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja tych celów przyczyni się do stworzenia bardziej inkluzywnego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym osoby niepełnosprawne będą miały równe szanse i możliwości w pełnym uczestnictwie we wszelkich codziennych czynnościach i aktywnościach.

 

artykuł nr 2

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Województwo

mazowieckie

Powiat

szydłowiecki

Gmina

Orońsko

Miejscowość

Łaziska

Adres

Łaziska, ul. Wspólna 1,

26-505 Orońsko

Kontakt

 

tel/fax: (48) 6184437 / (48) 6184434

e-mail:

Sekretariat: sekretariat.laziska@dps.pl

Administracja: administracja.laziska@dps.pl

Księgowość: laziska@dps.pl

Pracownicy Socjalni: socjalny.laziska@dps.pl

Główna Księgowa: ksiegowa.laziska@dps.pl

Magazyn:   magazyn.laziska@dps.pl

 

Godziny pracy

Administracja:  poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Dział opiekuńczy: całodobowo

Dyrektor

Magdalena Bartosiak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

WWW

 

http://www.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/dps/index.htm

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Adres skrzynki: /dpsdk/SkrytkaESP

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/dpsdk

 

 

obrazek
DPS "DK" w Łaziskach