artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu pełni Pan Mariusz Hałasa,

e-mail: inspektor@cbi24.pl.