artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu pełni Pan Paweł Kamola,

e-mail: iod@szydlowiecpowiat.pl