artykuł nr 1

Raport o stanie zapewnienia dostępności jednostek organizacyjnych powiatu szydłowieckiego - stan w dniu 1 stycznia 2021 r.

artykuł nr 2

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1 stycznia 2021 r.