artykuł nr 1

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pok.206.

Kontakt:

pl. M. Konopnickiej 7
26 - 500 Szydłowiec
tel. 48 617 70 22
fax 48 617 70 09
e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl