artykuł nr 1

Zadania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa obejmują sprawy:
1) budżetowe i plany finansowe,
2) opiniowanie budżetu i zmian budżetowych,
3) kształtowanie systemu kredytowego i podatkowego,
4) gospodarki nieruchomościami,
5) zagospodarowania przestrzennego,
6) administracji architektoniczno - budowlanej,
7) geodezji, kartografii i katastru,
8) utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej,
9) drogownictwa,
10) rozwoju i promocji powiatu,
11) rozwoju rolnictwa i leśnictwa,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody
14) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
15) służby weterynaryjnej.
Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy