artykuł nr 1

Zarząd Powiatu

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzi starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat Zarządu Powiatu Szydłowieckiego wybierzcie link podany poniżej.