artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu związanych z realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE), Projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego".

Załącznik do Zarządzenia dostępny jest do wglądu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 63/2017311 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 62/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 62/2017207 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 61/2017276 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 60/2017287 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia  spisu z natury (inwentaryzacji) kasy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 59/2017252 KB