artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/127/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zamiany gruntów między Gminą Miasta Szydłowca, a Powiatem Szydłowieckim położonych na terenie miasta Szydłowca przy ul. Staszica – osiedle „Wschód”.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/126/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVI/125/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVI/124/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: gromadzenia środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym - środka specjalnego - przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI/123/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.