artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/150/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego, które w 2004 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/149/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/148/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/65/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/147/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki w 2005 r.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/146/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci lub osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.