artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/217/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/217/05.pdf100 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/216/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/216/05.pdf101 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/215/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok 2006.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/214/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/213/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/213/05.pdf99 KB