artykuł nr 1

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do partnerskiej współpracy z Gminą Szaterniki w Republice Litewskiej.
artykuł nr 2

Uchwała Nr X/54/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury uchwalania budżetu.
artykuł nr 3

Uchwała Nr X/53/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
artykuł nr 4

Uchwała Nr X/52/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: przekazania Gminie Chlewiska nieruchomości Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chlewiskach wraz z nieruchomościami Punktów Lekarskich w Ostałówku i Stefankowie w drodze darowizny.
Załączniki:
Uchwała Nr X/52/2007.pdf89 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr X/51/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” na lata 2007 - 2010 w ramach Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.