artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVIII/150/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVIII/148/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/146/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet III: Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów - granica województwa”.
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/146/2009.pdf105 KB