artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/180/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/179/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013-2018.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/178/2013.pdf170 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/177/2013.pdf147 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.