artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 39/2014.pdf158 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji przez Powiat Szydłowiecki w latach 2015-2018.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 38/2014.pdf472 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przyjęcia lokalu biurowego stanowiącego majątek Powiatu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 37/2014.pdf173 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie: podziału kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 36/2014.pdf341 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 35/2014.pdf217 KB