artykuł nr 1

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała Nr III/16/2014.pdf189 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr III/15/2014.pdf234 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Załączniki:
Uchwała Nr III/14/2014.pdf164 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

artykuł nr 5

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.