artykuł nr 1

Kontrola przestrzegania kryteriów legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne oraz sposobu nadzorowania realizacji ww.wydatków w 2018 i 2019 r.

Kontrola przestrzegania kryteriów legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne oraz sposobu nadzorowania realizacji ww.wydatków w 2018 i 2019 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z kontroliMB
artykuł nr 2

Kontrola prawidłowości zmiany klasyfikacji gruntów o charakterze rolnym na grunty przeznaczone przez wydobycie złóż kopalin

Kontrola prawidłowości zmiany klasyfikacji gruntów o charakterze rolnym na grunty przeznaczone przez wydobycie złóż kopalin

artykuł nr 3

Kontrola ilości złożonych wniosków, udzielonych dotacji i ich rozliczenie w dziale 926-kultura fizyczna za rok 2018

Kontrola ilości złożonych wniosków, udzielnych dotacji i ich rozliczenie w dziale 926-kultura fizyczna za rok 2018

artykuł nr 4

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Orońsko

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Orońsko

artykuł nr 5

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Szydłowiec

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Szydłowiec

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018