artykuł nr 1

Sekretarz Powiatu

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od powołania na stanowisko