artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od powołania na stanowisko