artykuł nr 1

1. Rejestr uchwał Rady Powiatu.

Rejestr zawiera informacje o uchwałach podjętych przez Radę Powiatu w Szydłowcu.

Sposób udostępnienia
Powyższy rejestr prowadzi Biuro Rady Powiatu - pokój nr 9, I piętro;
Dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej - menu przedmiotowe, dział "Prawo lokalne".


2. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu.

Rejestr zawiera wnioski i opinie podjęte na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Sposób udostępnienia
Powyższy rejestr dostępny jest w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 9, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.


3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

Rejestr zawiera interpelacje i wnioski zgłaszane przez radnych Rady Powiatu Szydlowieckiego.

Sposób udostępnienia
Powyższy rejestr dostępny jest w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 9, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.


4. Protokoły z sesji Rady Powiatu w Szydłowcu.

Sposób udostępnienia
Powyższy protokoły dostępny jest w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 9, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.


5. Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu.

Sposób udostępnienia
Powyższy protokoły dostępny jest w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 9, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.