artykuł nr 1

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Tutaj znajdziecie Państwo informacje o dostępie do rejestrów i ewidencji będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.