artykuł nr 1

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 23
Telefon: 48 617 03 00
E-mail: info@zoz.szydlowiec.pl
WWW: www.zoz.szydlowiec.pl

 

Dyrektor: Andrzej Piotrowski