artykuł nr 1

Korekty oświadczeń majątkowych

artykuł nr 2

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty