artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku przewidzianych do przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

artykuł nr 2

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2020 rok

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2020 rok.

artykuł nr 3

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2019 rok

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2019 rok.

artykuł nr 4

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2018 rok

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2018 rok.