artykuł nr 1

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko

artykuł nr 2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Barak- Sadek- Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak

artykuł nr 3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Barak- Sadek- Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak.

artykuł nr 4

Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - Etap II

artykuł nr 5

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu szydłowieckiego, części jednostki ewidencyjnej 143001_2 Chlewiska