artykuł nr 1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 Wolanów- Orońsko, odcinek Guzów- Wolanów

artykuł nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W na odc. Mirów Stary- gr. woj. powiatu (Jagodne)

artykuł nr 3

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023

artykuł nr 4

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020 W Zaborowie- Omięcin- Koryciska odcinek w Zaborowiu

artykuł nr 5

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr. ewid. 1824/4

Pod poniższym linkiem znajduje się dokumentacja zamówienia publicznego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec2a7c8a-b631-4694-bda0-cd8d73738237