artykuł nr 1

Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc9f7408-9b41-11ee-ba3b-4e891c384685

artykuł nr 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d15f6fd7-9532-11ee-ba3b-4e891c384685

artykuł nr 3

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-252aef66-7700-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 4

Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2fe8eee-7304-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 5

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec - Majdów granica województwa mazowieckiego z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 1 + 329 do km 3 + 120

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d92b27be-699d-11ee-9aa3-96d3b4440790