artykuł nr 11

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b9f1abe-2159-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 12

Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Szydłowieckiego

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f08db5d9-0f3b-11ee-9355-06954b8c6cb9

artykuł nr 13

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice - Wola Lipienicka Duża

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-361b007d-0b5c-11ee-9355-06954b8c6cb9

artykuł nr 14

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025W Wolanów - Orońsko, odcinek Guzów - Wolanów

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e7ee62e-0517-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 15

Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Barak - Sadek Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1950a3d6-0503-11ee-9355-06954b8c6cb9