artykuł nr 16

Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f3b4ca7-0378-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 17

Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Szydłowieckiego

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d29984bf-ee3f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 18

Przebudowa drogi powiatowej nr 3342 W - budowa chodnika w miejscowości Sulistrowice

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca70c08a-e4d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 19

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu szydłowieckiego, części jednostki ewidencyjnej 143004_2 Orońsko.

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49056877-daaa-11ed-9355-06954b8c6cb9

artykuł nr 20

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92385fc6-d53e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b