artykuł nr 1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W w miejscowości Mirów Stary - Mirów Nowy - budowa chodnika

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af29c9d0-e118-11ee-a01e-f641a8763d5f

artykuł nr 2

Budowa i przebudowa dróg na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c2edcc2-d6da-11ee-8305-7e4937eb936d

artykuł nr 3

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cf5f77e-cf2d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

artykuł nr 4

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39e7c4ed-b129-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0