artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 2

Dostawa serwera i oprogramowania oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa serwera i oprogramowania oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego etap I - opracowanie dokumentacji technicznej

Zapytanie ofertowe na montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego etap I - opracowanie dokumentacji technicznej.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego - etap I

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego - etap I.

artykuł nr 5

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe659 KB