artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

2. Nazwa wydziału:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna:

 1. Art. 40a, 40c, 40d, 40e oraz załącznik ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276)
 2. Załącznik nr 3 rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)
 3. Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz.U.2019.434)

4. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
 • uszczegółowienie wniosku (tj. formularz P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)

5. Opłaty:

 • Mapa ewidencji gruntów i budynków w formie nieelektronicznej:

MAPA EWIDENCYJNA

format

KOLOROWA

CZARNO-BIAŁA

pierwszy egzemplarz

kolejne egzemplarze

pierwszy egzemplarz

kolejne egzemplarze

A4

11.10 zł

6.30 zł

7.80 zł

4.40 zł

A3

18.40 zł

10.50 zł

12.90 zł

7.40 zł

A2

29.50 zł

16.90 zł

20.70 zł

11.80 zł

A1

44.30 zł

25.30 zł

31.00 zł

17.70 zł

A0

73.80 zł

42.20 zł

51.60 zł

29.50 zł

 
 • Mapa zasadnicza w formie nieelektronicznej:

MAPA ZASADNICZA

format

KOLOROWA

CZARNO-BIAŁA

pierwszy egzemplarz

kolejne egzemplarze

pierwszy egzemplarz

kolejne egzemplarze

A4

23.70

12.70 zł

16.60

8.90 zł

A3

39.50

21.10 zł

27.70

14.80 zł

A2

63.20

33.70 zł

44.30

23.60 zł

A1

94.90

50.60 zł

66.40

35.40 zł

A0

158.10

84.30 zł

110.70

59.00 zł

 
 • Rejestr cen i wartości nieruchomości:

REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

6.32 zł - od nieruchomości będąca przedmiotem transakcji albo wyceny

Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

8.43 zł - od nieruchomości będąca przedmiotem transakcji albo wyceny

 
 • Innych materiałów (kopia mapy topograficznej/orientacja oraz kartki z operatu technicznego):

INNE MATERIAŁY ZASOBU

A4 lub mniejszy

3.20 zł

A3

4.80 zł

A2

6.30 zł

A115.90 zł
A0 i większy22.20 zł
 

Pozostałe wielkość opłaty określa załącznik do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

UWAGA: Opłata jest naliczana po zarejestrowaniu wniosku!

Pobiera się opłaty za wysłanie materiałów pod wskazany adres. Opłaty uzależnione są od wagi przesyłki.

Forma wnoszenia opłaty:
- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

 • Kościuszki 170
 • Pl. Marii Konopnickiej 7

- Przelew na konto:

  PEKAO S.A. O/SZYDŁOWIEC

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321
 

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (II piętro)
tel. 486177000 w. 16

8. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

9. Dodatkowe informacje:
Brak