artykuł nr 1

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Znowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej wprowadza możliwość ponownego wykorzystania informacji (Rozdział 2a). Zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wytworzonej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu zostało uregulowane Zarządzeniem Nr 22/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej.