artykuł nr 1

Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.116.2024

Data wydania zaświadczenia15.04.2024 r.
InwestorGmina Szydłowiec
Nazwa inwestycjiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec.
Adres inwestycji

Barak, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0017

Działka nr 788/2, 788/3, 812/2