artykuł nr 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie gminy Orońsko.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.98.2024

Data upływu terminu10.04.2024 r.
InwestorGmina Orońsko
Nazwa inwestycjiBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie gminy Orońsko.
Adres inwestycji

 

Bąków, gm. Orońsko

Obręb ewid. 143004_2.0001

Działka nr 49, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129/1, 129/18, 130