artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 420 z obrębu 0013 Nadolna, gmina Chlewiska

Starosta Szydłowiecki ogłasza, że w dniu 16 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się przetarg na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 420 o powierzchni 0,0521 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej  RA1S/00030910/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.