artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek numer 642, 643 położonych w obrębie 0005 Mirów Stary, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działek numer 592, 640, 641 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek numer 642, 643 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Mirów Stary, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.391.2024.