artykuł nr 1

Uchwała Nr 146/344/2024 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zatrudnienia Pani Magdaleny Bartosiak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Uchwała Nr 146/344/2024 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zatrudnienia Pani Magdaleny Bartosiak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
w Łaziskach.