artykuł nr 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec - Majdów granica województwa mazowieckiego z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 1 + 329 do km 3 + 120

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d92b27be-699d-11ee-9aa3-96d3b4440790