artykuł nr 1

Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc9f7408-9b41-11ee-ba3b-4e891c384685