artykuł nr 1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W w miejscowości Mirów Stary - Mirów Nowy - budowa chodnika

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af29c9d0-e118-11ee-a01e-f641a8763d5f