główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje ogólne

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Szydłowieckiego od 1 stycznia 2019 roku będzie realizowane zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostaje krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz wsparcie udzielane będzie każdemu, kto tylko go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy będzie obejmował  również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 2 stycznia 2019 roku w Powiecie Szydłowieckim będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem:  48-617-70-96 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktów. Zgłoszeń można dokonywać również pod adresem:

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/176

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane będzie w poszczególnych gminach według poniższego harmonogramu:

Punkt nr 1 usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni oraz adwokaci.

Adwokat Izabela Górska:

 • w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (I półrocze) we wtorek i piątek w godzinach 15.00-19.00 oraz w środę w godzinach 8.00-12.00.
 • w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (II półrocze) w środy w godzinach 8.00-12.00 oraz w piątki w godzinach 15.00-19.00.

Radca Prawny Dorota Kuropatwa:

 • w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (I półrocze) w poniedziałek i czwartek
  w godzinach 15.00-19.00.
 • w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (II półrocze) w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 15.00-19.00

Punkt nr 2 prowadzony przez organizację pozarządową pn. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3 81-424 Gdynia usytuowany w lokalach biurowych znajdujących się w budynkach:

 1. Urzędu Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w poniedziałek w godz. 8.00-12.00
 2. Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny we wtorek w godz. 11.30 – 15.30.
 3. Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w środę w godz. 11.30 – 15.30.
 4. Urzędu Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczyć będzie radca prawny/doradca obywatelski w czwartek w godz. 11.30 – 15.30.
 5. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w piątek w godz. 11.30 – 15.30.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można udzielić poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane będą porady z zakresu :

 • spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, a także porady dla osób zadłużonych. 

Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem:

>https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Załączniki:
Klauzula informacyjna 87 KB