artykuł nr 1

Uchwała nr: Ra.405.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Załączniki:
Uchwała Nr: Ra.405.2013.pdf610 KB