artykuł nr 1

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA 
ul. T. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 70 70,   617 70 71,   617 70 73 
pokój nr 105, 106, 107  I piętro

UWAGA!
Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale:
Wydawanie kart wędkarskich.

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. 

Wydawanie zaświadczeń ws. objęcia działek Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.

Legalizacja drewna w lesie .

W sprawach wydawania decyzji odpadowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (48) 617 70 71.

 

Informujemy, że zawieszony został obrót gotówkowy kasy urzędu i płatność zbliżeniowa. Zobowiązania finansowe wobec Powiatu Szydłowieckiego prosimy regulować za pomocą bankowości elektronicznej. Numery rachunków :

Konto Starostwa Powiatowego w Szydłowcu:

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 - opłata za kartę wędkarską w wysokości 10zł, 

 

Konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

06  9129  0001  0090  0900  3317  0001 – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. 

 

 


 

Dostępne kategorie:
• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia
• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”
• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa
• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców
• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie
• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa