artykuł nr 1

WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego

Dostępne kategorie:
WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa
WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego
Informacja dotycząca pełnienia dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Woj. Maz., rad powiatów
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu
Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu