artykuł nr 1

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr WSZ/01-E23

loga - Flaga Polski - Godło Polski

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr WSZ/01-E23

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka Wychnieniowa- edycja 2023 i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Powiat Szydłowiecki
26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
Województwo Mazowieckie

REALIZATOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7

 

Podstawa prawna:

  1. 1.  Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.)
  2. 2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)
  3. 3.  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Powiat Szydłowiecki
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr WSZ/01-E23

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób
niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim

w ramach Programu Opieka Wychnieniowa- edycja 2023
i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze - Starszy Specjalista w Zespole ds. pomocy instytucjonalnej i poradnictwa

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Starszego Specjalisty w Zespole ds. pomocy instytucjonalnej i poradnictwa

w pełnym wymiarze czasu

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr POW2022-WSZ/02

loga - Flaga Polski - Godło PolskiOGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr POW2022-WSZ/02

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Powiat Szydłowiecki
26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
Województwo Mazowieckie

 

REALIZATOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 

Powiat Szydłowiecki

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr POW2022-WSZ/02

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr AOON2022-WSZ/01

loga - Flaga Polski - Godło Polski

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr AOON2022-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Powiat Szydłowiecki
26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
Województwo Mazowieckie

REALIZATOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2018 r.
poz. 2192, z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2057)

Powiat Szydłowiecki
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr AOON2022-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim
w ramach Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ edycja 2022

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr POW2022-WSZ/01

loga - Flaga Polski - Godło PolskiOGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr POW2022-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA  WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Powiat Szydłowiecki
26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
Województwo Mazowieckie

 

REALIZATOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r.
poz. 1787, z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2057)

 

Powiat Szydłowiecki

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr POW2022-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Unieważniony