artykuł nr 21

Część I-Przebudowa drogi powiatowej Chustki-Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce-gr powiatu Część II-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020 W Zaborowie-Omięcin-gr powiatu na odcinku do gr gminy Orońsko

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76cef5e3-d902-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

artykuł nr 22

Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Szydłowieckiego

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aca5553-bbf4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

artykuł nr 23

Przebudowa drogi powiatowej 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5893aa78-b363-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

artykuł nr 24

Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Szydłowieckiego

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1b3d2b3-ae90-11ed-9236-36fed59ea7dd

artykuł nr 25

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu szydłowieckiego